Hammaslahden keskusta

NÄHTÄVYYDET

 

1. Pyhäselän kirkko, Hammaslahdentie 76

2. Honkavaaran tsasouna, Rekivaarantie 24

3. Honkavaaran perinnepiha, Rekivaarantie 22

4. Reijolan seurakuntakeskus (kirkko), Santerintie 11

5. Pohjois-Karjalan Opisto, Niittylahdentie 297

6. Rauanvaaran näköala, Nivansalontie

7. Nivan sahan muistomerkki, Nivantie

 

 

 

PALVELUT

 

1. Palvelupiste, Lastaustie 2

2. Hammaslahden terveysasema, Sähkötie 22

3. Hammaslahden apteekki, Lastaustie 2

4. Reijolan apteekki, Reijolantie 1

5. Ohvanan Kulttuuritalo, Ohvanantie 323

6. Harjulanpiha, Satulantie 87

7. Lomaranta Niittykartano, Vallesmannintie 12

8. Maatilamatkailu Hirvonen, Rostilantie 52

9. Maatilamatkailu Puustila, Ohvanantie 520

10. Matkamaja, Vehkapurontie 240

11. Suhmuran Kievari, Iltarauhantie 56

12. Elintarvikekioski Turtiainen J TMI, Hammaslahdentie 14

13. Pyhäselän Leipä myymälä-kahvila, Lastaustie 2

14. Pyhäselän Leipä myymälä-kahvila, Reijolantie 1

15. Rohat Kebab-Pizzeria, Pyhäseläntie 11

16. Ravintola Manta, Reijolantie 1

 

 

 

LUONTO

 

1. Elovaaran ulkoilualue, Rääkkyläntie

2. Kalliojärven kierros, Kalliojärventie

3. Lotokan-Nivanjoen melontareitti, Pärnäntie

4. Hopealahden luontopolku, Rantatie 340

5. Honkavaaran luontopolku, Rekivaarantie 22

6. Rauanjärvi, Rauanjärventie

Kartat

 

Pyhäselkä sijaitsee samannimisen suurjärven rantamilla, josta on yhteys muualle Vuoksen vesistöön. Pyhäselän kehitykselle ovat olleet merkittäviä etappeja Karjalan radan valmistuminen ja Hammaslahdessa toiminut kuparikaivos. Kansan tuntema ”Suhmuran Santra” – laulu sijoittuu Pyhäselän Suhmuran kylään.

 

Pyhäselässä on kaksi asutuskeskittymää, kantakaupungin läheinen Reijola ja etelä-osassa Hammaslahti. Taajamia ympäröi vireä maaseutualue, jossa perinteiset kylämaisemat ovat vielä nähtävillä. Retkeilyreitit ja luontopolut tarjoavat mahdollisuuden alueen komeiden luontokohteiden kokemiseen.

 

 

 

 

 

 

Rauanvaara

Lotokan-Nivanjoen melontareitti

Kalliojärven kierros

Elovaaran ulkoilualue

Reijolan keskusta

Pyhäselkä

Tarkemmat tiedot osasta kohteita löydät alta, sekä tästä ladattavasta tiedostosta.

LADATTAVAT KARTAT

KALLIOJÄRVEN KIERROS

 

3,5 km pituinen Kalliojärven kierros kulkee nimensä mukaisesti rotkomaisen Kalliojärven ympäri. Luonnoltaan monimuotoisella alueella on jyhkeitä kalliojyrkänteitä, suomaastoa ja komeaa mänty- ja kuusimetsää. Polku on merkitty maastoon sinisellä ja jyrkänteiden päälle on asetettu kulkua turvaavat kaiteet. Polun varrella on yksi tulipaikka laavuineen.

 

 

 

ELOVAARAN ULKOILUALUE

 

Elovaaran alue kuuluu toiseen Salpausselän harjuun muodostaen maakunnallisestikin erikoisen rehevien suppien ja harjujen vyöhykkeen. Geologisesti ja maisemallisesti ar-vokkaalla alueella on runsaasti metsälain ja –asetuksen mukaisia monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä, kuten saniais- ja lehtokorpia sekä jyrkänteitä ja niiden alusmetsiä. Lisäksi alueella on muita arvokkaina pidettyjä metsätyyppejä, kuten kuiva-kosteita lehtolaikkuja, ruohoisia soita ja soistumia. 1950–luvulle jatkuneiden viljelysten jäljiltä alueella on metsäniittyjä ja vanhoja hakamaita. Eri-ikäiset sekametsät luonnehtivat alueen puustoa.

Elovaara on päiväretkeilykohde, jonka 4 km pituinen polkureitistö tulipaikkoineen ja opastauluineen soveltuu myös opetuskäyttöön. Punaisella merkitty 2,5 km pituinen Har-jupolku esittelee harjutiettoutta ja keltaisella merkitty 1,5 km pituinen Luontopolku Elo-vaaran lajiston monimuotoisuutta. Talvella alueella kulkee luontolatu.

 

 

 

LOTOKAN-NIVANJOEN MELONTAREITTI

 

Leppoisasti virtaava Lotokan-Nivanjoen vesireitti soveltuu aloittelijoille ja myös perhe-melontakohteeksi. Peltomaisemien keskellä virtaavan reitin varrella on viisi rantautu-mispaikkaa laitureineen ja opasteineen. Pärnässä, Sahinsillalla ja Nivassa sijaitsevat pysä-köintipaikat. Oheinen kartta auttaa reittisuunnittelussa ja opasteista löytyy myös alue- ja paikallishistoriatietoutta. Vesistöyhteys Pyhäselälle laajentaa edelleen melontaretken mahdollisuuksia.

Pärnästä alkava reitti tavoittaa Sahinsillan laiturin 2,5 km päässä, josta melonta kannattaa aloittaa vähän veden aikaan. Sierasuon laavu tarjoaa mahdollisuuden pitempiaikaiseen levähtämisen. Lotokan alapuolella saavutaan uomien risteyskohtaan, jossa mahdollisuus poiketa Pieni Onkamolle tai jatkaa Nivanjokea alaspäin. Pyhäselälle jatkavan tulee huomioida lyhyt koskiosuus Nivan rantautumispaikan alapuolella.

 

Melontareittiluokitus: helppo

Pituus: 12 km

Reitin huolto ja ylläpito: Joensuun kaupungin liikuntatoimi

 

 

 

Hammaslahden seudun kyläyhdistys

info[at]hammaslahti.fi / BLOGI / FACEBOOK